Het verwijderen van asbest is een serieuze zaak en wettelijk strak geregeld. De uitvoering is in handen van speciaal daarvoor opgeleid en gecertificeerd personeel. Een asbestsanering wordt ingedeeld in een risicoklasse en dit geeft aan op welke manier het asbest verwijderd dient te worden, verder speelt het een rol of het te verwijderen asbest binnen of buiten een bouwwerk of object aangetroffen is. In alle gevallen wordt, na het verwijderen van het asbest, door een onafhankelijk laboratorium monsters genomen. Na het verwijderen ontvangt u een asbestvrij verklaring.
                  asbest
De eventuele vergunningsaanvragen en onderzoeksrapportages kunnen wij ook voor u uitvoeren.

Gebr. R. en P. Stip B.V.
Rijndijk 185
2394 CB Hazerswoude Rijndijk.
Tel: 071 - 341 33 11
Mobiel: 06 - 51202309
E-mail: info@stipsloopwerken.nl

vca

Sloopwerken

Grondwerken 
Diamantboren

Diamantzagen
Asbestverwijdering
Koppensnellen