grondwerkGraven van bouwputten, aanleggen van riolering, leggen van kabels, verplaatsen van grond of zand, schoonmaken van straten e.d. inwendig gebouwen schoon rijden, stuk prikken van beton(fundering), aanbrengen van verhardingen, verzorgen van transport, door middel van afzetbakken en het leveren van grond, zand en verhardingen.


Wanneer het pand gesloopt is wordt het puin afgevoerd (door middel van eigen containers, of door een gecertificeerd bedrijf) en wordt dit getransporteerd naar een puinbreker voor hergebruik.


Ons hoofddoel ligt dan wel bij sloopwerkzaamheden en het boren en zagen met diamant, maar voor de grondwerkzaamheden zijn machines tegenwoordig onmisbaar, ook al wordt handwerk nog steeds verricht.

Gebr. R. en P. Stip B.V.
Rijndijk 185
2394 CB Hazerswoude Rijndijk.
Tel: 071 - 341 33 11
Mobiel: 06 - 51202309
E-mail: info@stipsloopwerken.nl

vca

Sloopwerken

Grondwerken 
Diamantboren

Diamantzagen
Asbestverwijdering
Koppensnellen